Vinstdebatten är ett bedrägeri

Det är egentligen ett stort bedrägeri. Hela frågan om så kallade ”vinster i välfärden” är en nyliberal förförelse och falsk marknadsföring. Man kan inte ta ut vinster, med ett annat ord fördela ett produktionsöverskott, det är en ekonomisk omöjlighet. Låt mig förklara!

I ett kapitalistiskt samhälle som vårt bygger ekonomin på varuproduktion. Det vill säga att råvaror omvandlas till konsumtionsvaror. Det kan vara allt från hus, flygplan till knappnålar. När råvarorna omvandlas till en vara skapas ett mervärde. Det betyder att arbetarens nedlagda arbete och kunskap gör att råvarans värde vid omvandlingen/produktionen blir större, det ökar i motsvarande grad som omfattningen av arbetet. Exempelvis alla råvaror som behövs vid ett husbygge betingar ett pris som är en bråkdel av husets värde när det är klart. Arbetaren skapar alltså ett mervärde. Marx skrev om det här även om han inte var först med teorin så utvecklade han den. Ett halvsekel tidigare hade den brittiske ekonomen Ricardo myntat begreppet ”mervärde” för att beskriva arbetets betydelse för varans ökade värde.

När det gäller tjänster som välfärden skapas inget mervärde utan värdet är konstant.  Det finns inget ekonomiskt värde i sig hos en sjuk patient och därmed heller inte hos en frisk patient. Inte heller på ett barn som inte börjat skolan eller när det gått färdigt skolan. Det vi kallar välfärd måste betalas med mervärdet och här ligger hela feltänket med talet om vinster i välfärden. De existerar helt enkelt inte då det inte kan skapas något produktionsöverskott i välfärden då det inte skapas något mervärde.

Under kapitalismen pågår alltid en kamp om mervärdet – eller produktivitetsöverskottet – arbetaren vill ha så mycket som möjligt och kapitalisten detsamma. När som i Sverige välfärden inte finansieras fullt ut så får vi också ett underskott i finansieringen. Det finns två skäl till det. Den första är de gigantiska skattesänkningar som skett, ca 100 miljarder. Något som måste märkas i skattebasen. Det andra är privatiseringarna. När det ska tas ut vinst ur välfärden så måste det betalas med befintliga pengar eftersom det inte produceras något mervärde som när råvaror omvandlas till konsumtionsvaror.

Här är också det stora felet i debatten om vinster i välfärden eller snarare det är det faktum som borgerligheten vill dölja för oss medborgare. Det kan ju inte produceras något mervärde då ingen råvara omvandlas. Alltså vill vi ha en välfärd måste den betalas ur mervärdet – produktionsöverskottet – allt annat ät omöjligt. Vi kan istället få den amerikanska modellen med avgifter och privata försäkringar, men då tas det istället ur arbetarens del av produktionsöverskottet och då får arbetaren betala det två gånger.

En omständighet som komplicerar till det hela är att behoven av välfärd ökar på grund av åldrande befolkning, ökade krav på utbildning och kunskap, kortare aktivt yrkesliv, längre pensionstid. Vad som är positivt är att produktiviteten har ökat enormt på grund av digitaliseringen. Vi har det största produktivitetsöverskottet någonsin historiskt sett beräknat på förhållandet mellan värdet på varje arbetad timma i relation till tillfört arbete och kunskap. Felet är den sneda fördelningen mellan arbete och kapital. Kort sagt; två åtgärder för att få mer resurser till välfärden; höjda skatter främst för den rikare delen av befolkningen och uppbrott från den nyliberala ekonomin – ingen så kallade ”vinster” i välfärden och samhället och det offentliga återtar välfärdssektorn. Inget som kan göras i ett nafs men så länge inte det sker så kommer välfärden att vara underfinansierad. De ökade klyftorna mellan den fattigaste tiondel och den rikaste delen av befolkningen visar på hur snedfördelningen av produktionsöverskottet blivit.

Vad som kan förändra detta är politiska beslut och en politik som inser att att hela privatiseringsdiskussionen är en nyliberal dimridå för att plundra det offentliga, det vill säga, alla medborgares rätt till ett bättre liv.

(c) Ingemar E. L. Göransson

Annons

1 kommentar

 1. Väl formulerat.

  Om den moralfilosofiskt skolade, politiske filosofen, ekonomen, sociologen, historikern, journalisten and socialistiska revolutionären Karl Marx hade levat hade han varit 201 år nu.

  Nedanstående citat kommer från Anders Romelsjö idag och han har skrivit en lång och mycket bra text till Karl Marx ära: Har Marx rätt? – Läs den! Jag har plockat ut citat av Karl Marx ur Romelsjös text som jag fann särskilt intressant:

  ”Slutskedet för kapitalismen kommer att präglas av en utveckling som de flesta av oss redan är förtrogna med. Om det inte längre går att expandera och generera vinster på tidigare nivåer, börjar det kapitalistiska systemet tära på själva de strukturer som bär upp systemet. Man kräver offer i namn av åtstramning för arbetarklassen och de fattiga, driver dem allt djupare i skuld och fattigdom och minskar statens kapacitet att möta den vanliga medborgarens behov. Man måste, vilket redan skett, omlokalisera och flytta arbetstillfällen, både tillverkning och professionella jobb, till länder med billig arbetskraft, och industrier måste mekaniseras.

  Detta är ett ekonomiskt angrepp på inte bara arbetarklassen utan även medelklassen – det kapitalistiska systemets bålverk. Det senare döljs genom att introducera massiv låneverksamhet med lika massiv personlig skuld som resultat, vartefter realinkomsterna stagnerat. Politiken måste i det senare stadiet av kapitalismen underordnas ekonomin, vilket leder till att politiska partier urholkas på verkligt ideologiskt innehåll och ynkligt underordnar sig diktat baserade på den globala kapitalismens pengarörelser.”

  … ”Behovet av en ständigt växande marknad för sina produkter jagar bourgeoisien över hela jodens yta” … ”Det måste ringla sig in överallt och etablera sig överallt.”

  /Karl Marx (Källa: http://jinge.se/mediekritik/har-marx-ratt.htm )

  Jag tycker nog att Marx har haft rätt. För fler intressanta citat av Marx så sök gärna i min blogg efter ”Karl Marx” eller läs ex. citat av Karl Marx på Wikiquote.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s